0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سرعت پیشرفت دیابت شما زیاده و باید هر چه سریعتر انسولین درمانی ترجیحا از نوع قلمی رو شروع بکنید. این نوع انسولین تزریق رو بدون درد و بدون حس ورود سوزن به پوست میکنه و کمک میکنه در آینده کنترل دیابت شما راحت تر بشه

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی لغو نوبت