0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

با سلام. تنبلی چشم یا آمبلیوپی ، باید درسنین زیر ۱۰ سالگی درمان شود و پس از ده سالگی پاسخ به درمان بسیار ضعیف و مشکل خواهدبود.
با این وجود شما باید به چشم‌پزشک مراجعه کنید تا علت تنبلی چشم شما مشخص شود و معلوم شود آیا قابل درمان است یا خیر.
ولی در اکثر موارد در سن ۲۶ سال، کار زیادی برای تنبلی چشم نمیتوان انجام داد.

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی لغو نوبت