0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

با توجه به عکسهای قرنیه، مشکل خاصی وجود ندارد و امکان عمل وجود دارد. البته بیمار باید معاینه شود و صرفا از روی عکس نمیتوان پاسخ قطعی داد.
در مورد نوع عمل هم، هرکدام از روشها مزایا و معایبی دارند که در مورد این بیمار با توجه به نازکی نسبی قرنیه، عمل PRK ارجح است

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی لغو نوبت