بهداشت روانی کودکان در مواجه با کرونا

بهداشت روانی کودکان در مواجه با کرونا

کارشناس ارشد مشاوره

سارا شهرام

1 ماه پیش
116
سبک های فرزند پروری براساس رویکرد اکت

سبک های فرزند پروری براساس رویکرد اکت

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی

نرگس جلالی فراهانی

6 ماه پیش
145
شناسایی رفتارهای مخرب در روابط زوجین

شناسایی رفتارهای مخرب در روابط زوجین

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی

نرگس جلالی فراهانی

6 ماه پیش
144
محرک جنسی کودکان

محرک جنسی کودکان

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی

نرگس جلالی فراهانی

7 ماه پیش
166
خود ارضایی در کودکان

خود ارضایی در کودکان

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی

نرگس جلالی فراهانی

7 ماه پیش
172
علل و خطرات سکس گروهی

علل و خطرات سکس گروهی

کارشناس ارشد مشاوره

سارا شهرام

8 ماه پیش
932
اختلال دیس تایمی

اختلال دیس تایمی

کارشناس ارشد مشاوره

سارا شهرام

8 ماه پیش
288
درباره انواع سردرد توضیح فرمائید؟

درباره انواع سردرد توضیح فرمائید؟

متخصص روانپزشکی (اعصاب و روان)

سید مجید علوی کاخکی

1 سال پیش
598
چرا بسیاری از مردم از مراجعه به روانپزشک واهمه دارند؟

چرا بسیاری از مردم از مراجعه به روانپزشک واهمه دارند؟

متخصص روانپزشکی (اعصاب و روان)

سید مجید علوی کاخکی

1 سال پیش
654
آیا راه درمانی برای بیماران اختلال خلقی دو قطبی وجود دارد؟

آیا راه درمانی برای بیماران اختلال خلقی دو قطبی وجود دارد؟

متخصص روانپزشکی (اعصاب و روان)

سید مجید علوی کاخکی

1 سال پیش
596
بیماری پانیک دیزوردر (اختلال هراس) چیست؟

بیماری پانیک دیزوردر (اختلال هراس) چیست؟

متخصص روانپزشکی (اعصاب و روان)

سید مجید علوی کاخکی

1 سال پیش
665
افسردگی و راه های درمان این بیماری را توضیح دهید؟

افسردگی و راه های درمان این بیماری را توضیح دهید؟

متخصص روانپزشکی (اعصاب و روان)

سید مجید علوی کاخکی

1 سال پیش
618
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت
مشاوره پزشکی
پیگیری و لغو نوبت
حمایت از ما
اخبار و اطلاعات کرونا
ارسال تیکت
یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید