سبک های فرزند پروری براساس رویکرد اکت

سبک های فرزند پروری براساس رویکرد اکت

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی

نرگس جلالی فراهانی

4 هفته پیش
24
شناسایی رفتارهای مخرب در روابط زوجین

شناسایی رفتارهای مخرب در روابط زوجین

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی

نرگس جلالی فراهانی

4 هفته پیش
26
محرک جنسی کودکان

محرک جنسی کودکان

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی

نرگس جلالی فراهانی

1 ماه پیش
42
خود ارضایی در کودکان

خود ارضایی در کودکان

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی

نرگس جلالی فراهانی

1 ماه پیش
29
علل و خطرات سکس گروهی

علل و خطرات سکس گروهی

کارشناس ارشد مشاوره

سارا شهرام

2 ماه پیش
361
اختلال دیس تایمی

اختلال دیس تایمی

کارشناس ارشد مشاوره

سارا شهرام

3 ماه پیش
171
درباره انواع سردرد توضیح فرمائید؟

درباره انواع سردرد توضیح فرمائید؟

متخصص روانپزشکی (اعصاب و روان)

دکتر سید مجید علوی کاخکی

8 ماه پیش
481
چرا بسیاری از مردم از مراجعه به روانپزشک واهمه دارند؟

چرا بسیاری از مردم از مراجعه به روانپزشک واهمه دارند؟

متخصص روانپزشکی (اعصاب و روان)

دکتر سید مجید علوی کاخکی

8 ماه پیش
512
آیا راه درمانی برای بیماران اختلال خلقی دو قطبی وجود دارد؟

آیا راه درمانی برای بیماران اختلال خلقی دو قطبی وجود دارد؟

متخصص روانپزشکی (اعصاب و روان)

دکتر سید مجید علوی کاخکی

8 ماه پیش
487
بیماری پانیک دیزوردر (اختلال هراس) چیست؟

بیماری پانیک دیزوردر (اختلال هراس) چیست؟

متخصص روانپزشکی (اعصاب و روان)

دکتر سید مجید علوی کاخکی

8 ماه پیش
494
افسردگی و راه های درمان این بیماری را توضیح دهید؟

افسردگی و راه های درمان این بیماری را توضیح دهید؟

متخصص روانپزشکی (اعصاب و روان)

دکتر سید مجید علوی کاخکی

8 ماه پیش
526
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت