سبک های فرزند پروری براساس رویکرد اکت

سبک های فرزند پروری براساس رویکرد اکت

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی

نرگس جلالی فراهانی

2 ماه پیش
73
شناسایی رفتارهای مخرب در روابط زوجین

شناسایی رفتارهای مخرب در روابط زوجین

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی

نرگس جلالی فراهانی

2 ماه پیش
67
محرک جنسی کودکان

محرک جنسی کودکان

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی

نرگس جلالی فراهانی

3 ماه پیش
91
خود ارضایی در کودکان

خود ارضایی در کودکان

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی

نرگس جلالی فراهانی

3 ماه پیش
71
علل و خطرات سکس گروهی

علل و خطرات سکس گروهی

کارشناس ارشد مشاوره

سارا شهرام

4 ماه پیش
560
اختلال دیس تایمی

اختلال دیس تایمی

کارشناس ارشد مشاوره

سارا شهرام

5 ماه پیش
211
درباره انواع سردرد توضیح فرمائید؟

درباره انواع سردرد توضیح فرمائید؟

متخصص روانپزشکی (اعصاب و روان)

سید مجید علوی کاخکی

10 ماه پیش
520
چرا بسیاری از مردم از مراجعه به روانپزشک واهمه دارند؟

چرا بسیاری از مردم از مراجعه به روانپزشک واهمه دارند؟

متخصص روانپزشکی (اعصاب و روان)

سید مجید علوی کاخکی

10 ماه پیش
557
آیا راه درمانی برای بیماران اختلال خلقی دو قطبی وجود دارد؟

آیا راه درمانی برای بیماران اختلال خلقی دو قطبی وجود دارد؟

متخصص روانپزشکی (اعصاب و روان)

سید مجید علوی کاخکی

10 ماه پیش
525
بیماری پانیک دیزوردر (اختلال هراس) چیست؟

بیماری پانیک دیزوردر (اختلال هراس) چیست؟

متخصص روانپزشکی (اعصاب و روان)

سید مجید علوی کاخکی

10 ماه پیش
548
افسردگی و راه های درمان این بیماری را توضیح دهید؟

افسردگی و راه های درمان این بیماری را توضیح دهید؟

متخصص روانپزشکی (اعصاب و روان)

سید مجید علوی کاخکی

10 ماه پیش
567
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت