چرا بسیاری از مردم از مراجعه به روانپزشک واهمه دارند؟

در این پادکست دکتر سید مجید علوی کاخکی به این پرسش پاسخ می دهند

5 ماه پیش تعداد بازدید: 410
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت