آدرس و تلفن و نوبت دهی بهترین دکترها مرتبط با متخصص پاتولژی+فلوشیپ فوق تخصصی اسیب شناسی پوست ، درماتوپاتولوژی در شهر مشهد , تعداد 3

دکتر وحید مشایخی قویونلو
دکتر ناصر طیبی میبدی
دکتر ثمانه فیضی
امتیاز 5 از 5 (1 نفر)
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت