آدرس و تلفن و نوبت دهی بهترین دکترها مرتبط با متخصص جراحی دهان و فک و صورت در شهر مشهد , تعداد 21

دکتر مهدی غلامی
دکتر کامل جلالی
دکتر امین راه پیما
دکتر برات اله شبان
دکتر رضا شاه اکبری
دکتر محمدعلی گرایلی
دکتر مجید عشق پور
دکتر مژگان کاظمیان
level photo

دکتر مژگان کاظمیان

امتیاز 5 از 5 (14 نفر)
زمینه فعالیت :
  • استادیار دانشگاه - جراحی زیبایی فک و چانه - جراحی های ساده و پیشرفته ایمپلنت - شکستگی های فک و صورت - جراحی های مفصل فک
دکتر سهند سمیعی راد
دکتر علی مرتضوی بنده قرایی
دکتر سید حامد جلالیان
دکتر جواد سرابادانی
دکتر عطاءاله حبیبی
دکتر فرناز بیدرام
دکتر مهدی سهرابی
امتیاز 5 از 5 (1 نفر)
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت