آدرس و تلفن و نوبت دهی بهترین دکترها مرتبط با متخصص بیماری های کودکان در شهر تهران , تعداد 364

دکتر ناهید ابراهیمی محمدیه
زمینه فعالیت :
  • پایش رشد نوزادان نارس
  • واکسیناسیون
دکتر فرخ حاجبی
دکتر محمود ثقفی
دکتر مهرداد زمانیان
دکتر بیژن غفوریان
دکتر محمدصادق ازادگان
دکتر حسن برخوردار
دکتر افشین رحیمی
level photo

دکتر افشین رحیمی

امتیاز 5 از 5 (43 نفر)
زمینه فعالیت :
  • تغذیه ، رشد و نمو ، واکسیناسیون
دکتر حمیدرضا صبور
دکتر محمدحسین مرندیان
دکتر علی اصغر حلیمی اصل
دکتر شادی نوربخش
دکتر میترا ابراهیمی سیاقی
دکتر رستم باستانی زاده
دکتر شیوا شفیعی
امتیاز 5 از 5 (1 نفر)
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت