آدرس و تلفن و نوبت دهی بهترین دکترها مرتبط با متخصص ارتوپدی ، فلوشیپ فوق تخصصی جراحی دست در شهر مشهد , تعداد: 2
دکتر علی اجودی

level photo دکتر علی اجودی امتیاز 5 از 5 (44 نفر)

زمینه فعالیت :
  • جراحی دست، جراحی اعصاب محیطی، جراحی پیوند
ساعت کاری ثبت نشده است
دکتر محمد حسن محمودی

level photo دکتر محمد حسن محمودی امتیاز 0 از 5 (0 نفر)

ساعت کاری ثبت نشده است
مشاوره پزشکی لغو نوبت