آدرس و تلفن و نوبت دهی بهترین دکترها مرتبط با متخصص ارتوپدی ، فلوشیپ فوق تخصصی جراحی دست در شهر مشهد , تعداد: 3
دکتر علی اجودی

level photo دکتر علی اجودی امتیاز 5 از 5 (59 نفر)

زمینه فعالیت :
  • جراحی دست، جراحی اعصاب محیطی، جراحی پیوند
دکتر محمد حسن محمودی
دکتر علیرضا موسویان
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت