آدرس و شماره تلفن بهترین دکترها مرتبط با متخصص جراحی دهان و فک و صورت در شهر تهران , تعداد: 47
دکتر حسین حیدر

level photo دکتر حسین حیدر امتیاز 5 از 5 (4 نفر)

ساعت کاری ثبت نشده است
دکتر احمد مسجدی

level photo دکتر احمد مسجدی امتیاز 5 از 5 (3 نفر)

مطب در این ساعت بسته است
دکتر فرزین سرکارات

level photo دکتر فرزین سرکارات امتیاز 5 از 5 (1 نفر)

مطب در این ساعت بسته است
دکتر فرهاد میرزایی پور گلورز خواه

level photo دکتر فرهاد میرزایی پور گلورز خواه امتیاز 4 از 5 (2 نفر)

ساعت کاری ثبت نشده است
دکتر محمد بیات

level photo دکتر محمد بیات امتیاز 0 از 5 (0 نفر)

زمینه فعالیت :
 • کلیه جراحی های ناحیه فک و صورت شامل :
 • جراحی ضایعات و صدمات فکی
 • جراحی ناهنجاری های فکی ( کجی ، جلو امدگی و مانند ان )
 • جراحی های زیبایی صورت ( بینی ... )
 • جراحی ایمپلنتهای دندانی
 • جراحی عفونتهای دهانی
 • ضایعات پاتولوژیک
 • جراحی های سرپایی (دندان عقل و..... )
 • همچنین در این مطب مشاوره ارتدنسی و پروتز انجام می شود.
ساعت کاری ثبت نشده است
دکتر محمدصادق جوادی حقیقی فرد

level photo دکتر محمدصادق جوادی حقیقی فرد امتیاز 5 از 5 (1 نفر)

ساعت کاری ثبت نشده است
دکتر سید مهدی جعفری

level photo دکتر سید مهدی جعفری امتیاز 5 از 5 (4 نفر)

ساعت کاری ثبت نشده است
دکتر اصغر عباسیان

level photo دکتر اصغر عباسیان امتیاز 4 از 5 (3 نفر)

ساعت کاری ثبت نشده است
دکتر حمید محمود هاشمی

level photo دکتر حمید محمود هاشمی امتیاز 5 از 5 (2 نفر)

ساعت کاری ثبت نشده است
دکتر مریم سهرابی

level photo دکتر مریم سهرابی امتیاز 0 از 5 (0 نفر)

ساعت کاری ثبت نشده است
دکتر بهمن درخشان

level photo دکتر بهمن درخشان امتیاز 5 از 5 (1 نفر)

ساعت کاری ثبت نشده است
دکتر حمیدرضا عظیمی

level photo دکتر حمیدرضا عظیمی امتیاز 0 از 5 (0 نفر)

زمینه فعالیت :
 • جراحی زیبایی بینی با حفظ عملکرد تنفسی
 • جراحی زیبایی صورت، پلک، فک و ...
ساعت کاری ثبت نشده است
دکتر حامد کرمانی

level photo دکتر حامد کرمانی امتیاز 0 از 5 (0 نفر)

ساعت کاری ثبت نشده است
دکتر شهرام شریف زاده قزوینی

level photo دکتر شهرام شریف زاده قزوینی امتیاز 0 از 5 (0 نفر)

ساعت کاری ثبت نشده است
دکتر محمد حسین کلانتر معتمدی

level photo دکتر محمد حسین کلانتر معتمدی امتیاز 5 از 5 (1 نفر)

ساعت کاری ثبت نشده است
مشاوره پزشکی لغو نوبت