سلامتی 24
مجله سلامت

سبک زندگی سلامت تو !

تمام آنچه که درباره داروی لیبراکیم باید بدانید

تمام آنچه که درباره داروی لیبراکیم باید بدانید

لیبراکیم یا کلیدینیوم سی : ترکیب کلردیازپوکساید و کلیدینیوم:

 

 ترکیب کلردیازپوکساید و کلیدینیوم به همراه سایر داروها برای درمان بیماری های معده یا مشکلات روده از جمله زخم های معده، سندرم روده تحریک پذیر ( IBS ) و انتروکولیت ( التهاب در روده بزرگ و روده کوچک ) استفاده می شود 

کلردیازپوکساید از دسته دارویی بنزودیازپین ها ( از داروهای اعصاب ) می باشد. بنزودیازپین هادر گروهی از داروها با عنوان سرکوب کننده های سیستم عصبی مرکزی (   ( CN، که فعالیت دستگاه عصبی را کند می کنند، قرار می گیرند.

کلیدینیوم یک عامل آنتی کولینرژیک است که می تواند اسید معده را کاهش بدهد و انقباضات و حرکات روده را کم کند. این دارو فقط با نسخه پزشک قابل تهیه کردن می باشد، ( در ایران تهیه دارو با سایر کشور ها متفاوت است و بسیاری از دارو ها به آسانی در دسترس همه قرار می گیرند )

این دارو به شکل قرص های ریز سبز رنگ در بازار دارویی ایران وجود دارد 

 

تمام آنچه که درباره داروی لیبراکیم باید بدانید

 

قبل از مصرف این دارو لیبراکیم یا کلیدینیوم سی :

 

برای شروع هر دارویی، حتما باید مضایا و معایب مصرف آن در نظر گرفته شود.

این تصمیمی است که باید با مشورت پزشک انجام شود، برای این دارو باید موارد زیر در نظر گرفته شود :

 

آلرژی و حساسیت ها :

در صورت داشتن هر واکنش غیر معمول حساسیتی به این دارو یا هر داروی دیگری، حتما باید به پزشک خود اطلاع بدهید همچنین اگر هر نوع آلرژی از هر نوع از جمله آلرژی های غذایی، حساسیت به رنگ ، مواد نگه دارنده یا حیوانات دارید مراقب سلامت خود را مطلع کنید، در مورد محصولاتی که به نسخه نیاز ندارند ، با دقت اطلاعات درج شده روی بسته و بروشور را مطالعه کنید 

 

مصرف کلیدینیوم سی در اطفال :

 

مطالعات و تحقیقات مناسب و کافی درباره ارتباط سن بر تاثیر ترکیب کلردیازپوکساید و کلیدینیوم در جمعیت اطفال انجام نشده است. ایمن بودن و عملکرد مثبل آن در سنین پایین هنوز اثبات نشده است 

 

مصرف کلیدینیوم سی در افرا مسن :

 

مطالعات به روز و جدیدی انجام شده که نشان می دهد مصرف ترکیب کلیدینیوم و کلردیازپوکساید در افراد مسن اثر زیان آوری که مصرف دارو در این گروه سنی را محدود کند ندارد . با این وجود افراد مسن با احتمال بیشتری دچار عوارض ناخواسته می شوند ( مثلا خواب آلودگی شدید، گیجی، تعادل نداشتن و تلو تلو خوردن )، بنابرین در این گروه سنی هم باید با احتیاط این دارو تجویز و مصرف شود

 

مصرف کلیدینیوم سی در دوران شیردهی :

 

اطلاعات کافی در مورد اثر دارو روی نوزاد و شیرخوار ( انتقال از طریق شیر مادر ) در دوران شیردهی، وجود ندارد . قبل از شروع مصرف این دارو در دوران شیردهی اثرات مفید و مضرات آن را ارزیابی کنید 

 

تمام آنچه که درباره داروی لیبراکیم باید بدانید

 

کنش و واکنش دارویی لیبراکیم یا کلیدینیوم سی :        

                        

 با وجود این که بعضی داروها به هیچ وجه نباید همراه هم استفاده شوند، در بعضی موارد دو دارو علی رغم تاثیر داشتن روی هم ممکن است با هم استفاده شوند. در این موارد پزشک می تواند دوز دارو را تغییر بدهد یا احتیاط لازم حین مصرف دارو در نظر گرفته شود . زمانی که این دارو را مصرف می کنید ، این نکته ضروری است که پزشک شما در مورد مصرف هر کدام از داروهایی که در لیست زیر قرار دارند، مطلع باشد، واکنش های ذکر شده  بر اساس پتانسیل ذاتی دارو می باشند و به این معنی نیست که قطعا اتفاق بیوفتند 

 

استفاده از این دارو با هر کدام از داروهای زیر به هیچ وجه توصیه نمی شوند . پزشک شما احنمالا دارو را عوض می کند یا بزای درمان داروی دیگری را انتخاب می کند . داروها شامل :

 

 • فلومازنیل ( اثرات ضد داروهای دسته بنزودیازپین ها دارد و در مواقع مسمومیت با بنزودیازپین ها استفاده می شود ) 
 • پتاسیم 
 • پتاسیم سیترات 

 

 استفاده از این دارو با داروهای زیر توصیه نمی شود ، اما ممکن است بعضی مواقع استفاده از آن ها لازم می شود. اگر هر دو دارو با هم تجویز شون ، پزشک ممکن است دوز دارو را تغییر دهد یا زمان استفاده از یک دارو را عوض کند.

این لیست شامل :

 • آلفنتانیل 
 • آلپرازولام 
 • آمی فام پریدین 
 • آموباربیتال 
 • بنژیدروکودون 
 • برومازپام 
 • بروموپراید 
 • بوپرنورفین 
 • بوپروپیون 
 • بوتاباربیتال 
 • بوتورفانول 
 • کلسیم اکسیبات 
 • کانابیدیول 
 • کاربینوکسامین 
 • کاریسوپرودول 
 • سیتریزین 
 • کلرا هیدرات 
 • کلرزوکسازون
 • کلوبازام 
 • کلونازپام 
 • کلوزاپین 
 • کدیین 
 • دانترولن 
 • داریدورکسان 
 • دی هیدروکدئین 
 • دونپزیل 
 • دوکسی لامین 
 • اسکتامین 
 • فنتانیل 
 • فلیبانسرین 
 • فوسپروپوفول 
 • گاباپنتین 
 • گلوکاگون 
 • گتاکوپیرولات 
 • هیدرو کودون 
 • هیدرومورفون 
 • کتامین 
 • لاکوزامید
 • لمبورکسانت 
 • لووستریزین 
 • لوگزاپین 
 • منیزیوم اگزابات 
 • مپریدین 
 • مفنزین 
 • مفوباربیتال 
 • مپروبامات 
 • متاگزالون 
 • متاکولین 
 • متادون 
 • متوکاربامول 
 • متوهگزیتال 
 • متوکلوپرامید 
 • میدازولام 
 • میرتازاپین 
 • مورفین 
 • نالبوفین 
 • اکسی کودون 
 • اکسی مورفون 
 • پنتازوکسین 
 • فنوباربیتال 
 • پتاسیم اکسابات 
 • پرگابالین 
 • پریمیدون 
 • پروپوفول 
 • کوئتیاپین 
 • اسکوپولامین 
 • هورمون سکرتین انسانی 
 • سدیم اکسیبات 
 • سوفنتانیل 
 • تیوپنتال 
 • ترازودون
 • زولپیدم 

 

گاهی استفاده از این دارو همراه با هرکدام از دارو های زیر ، می تواند باعث افزایش ریسک ابتلا به عوارض جانبی خاص بشود اما مصرف همزمان هر دو دارو بهترین راه درمانی در مورد بعضی بیماری های خاص در فرد می باشد. اگر هر دو دارو همراه هم تجویز شدند، پزشک می تواند دوز داروها یا تعداد دفعات استفاده از آن ها را تغییر دهد و تنظیم کند.

 

این دارو ها شامل موارد زیر می شوند :

 • کتوکونازول ( داروی ضد انگل ) 
 • ریفاپنتین ( در درمان ضد سل استفاده می شود ) 
 • تئوفیلین ( از داروی ضد آسم) 
 • St johnswort( گیاه درمانی علف چای

 

سایر واکنش ها لیبراکیم یا کلیدینیوم سی :

 

بعضی دارو های خاص نباید در زمان های نزدیک به ساعت غذا خوردن یا همراه با بعضی غذاهای خاص مصرف شوند به این علت که ریسک واکنش های دارویی را بالاتر می رود . مصرف همزمان الکل و تنباکو با بعضی داروهای بخصوصهم می تواند موجب واکنش های دارویی بشود . احتمال وقوع این واکنش ها حتمی نیست و بر اساس ویژگی ها و پتانسیل های دارو گذاشته می شود .

 

استفاده این دارو همراه با دارو های زیر موجب افزایش ریسک بعضی عوارض جانبی میشود اما مصرف آن ها در بعضی مواقع غیر قابل اجتناب است . در صورت همزمانی مصرف ، پزشک می تواند دوز یا دفعات مصرف دارو را تنظیم کند یا دستورالعمل خاصی در مصرف غذا، الکل یا تنباکو ارائه دهد که شامل موارد زیر می شود :

اتانول 

 

تمام آنچه که درباره داروی لیبراکیم باید بدانید

 

سایر مشکلات پزشکی لیبراکیم یا کلیدینیوم سی :

 

وجود سایر بیماری ها و مشکلات پزشکی روی مصرف این دارو مؤثر است . اگر هر کدام از شرایط زیر را داشتید ، حتما باید پزشک معالج خود را مطلع کنید :

 

 • سؤ مصرف یا وابستگی به الکل یا مواد مخدر یا سابقه آن ها 
 • مشکلات خون ریزی 
 • افسردگی یا سابقه آن 
 • مشکلات چشم و بینایی 
 • مشکلات و بیماری های روانی یا سابقه آن ها 
 • اشکال در سیستم ادراری 
 • بزرگی پروستات 
 • گلوکوم ( فشار چشم یا آب سیاه چشم ) 
 • انسداد مثانه ( که در این شرایط نباید استفاده شود ) 
 • بیماری های کلیه 

 

در بیماری های کبد با احتیاط مصرف شود، ممکن است به دنبال کند شدن روند برداشت دارو ها از بدن توسط کبد  تاثیر آن بیشتر شود 

 

استفاده صحیح لیبراکیم یا کلیدینیوم سی :

 

مصرف صحیح دارو با دستورالعمل دقیق پزشک ، باعث می شود که بیشترین سود از شرایط به دست آید . به مقدار بیشتر ، به دفعات بیشتر و طولانی تر از مدتی که پزشک مشخص کرده ، از دارو استفاده نکنید . اگر مقدار زیاد از کلیدینیوم سی برای مدت طولانی تر استفاده شود ، ممکن است به شکل عادت در آید ( خطر وابستگی جسمی و روانی در پی دارد ) و یا موجب اوور دوز شود 

این دارو باید قبل از وعده های غذایی و قبل از زمان خواب استفاده شود 

تمام قرص در یک وعده خورده می شود و نباید خورد، شکسته یا جویده شود 

 

دوز دارو لیبراکیم یا کلیدینیوم سی:

 

دوز دارو در بیماران مختلف متفاوت است، از نسخه پزشک یا بروشور های دارو باید پیروی شود، دوز دارو را نباید سر خود و بدون مشورت پزشک تغییر داد 

مقدار دارویی که مصرف می کنید، به قدرت دارو بستگی دارد

همچنین تعداد دوز مصرفی روزانه، زمان بین هر دوز از دارو و مدت زمان استفاده از دارو به مشکل و بیماری که به خاطر آن دارو مصرف می کنید بستگی دارد 

 

برای درمان زخم معده، IBSیا انتروکولیت :

 

بالغین : 1 یا 2 قرص 3 یا 4 بار در روز . پزشک دوز دارو را با توجه به نیاز بیمار تنظیم می کند .

افراد مسن : 2 قرص در روز . دوز دارو با توجه به نیاز بیمار تنظیم می شود .

اطفال : مصرف و دوز دارو توسط پزشک تشخیص داده می شود .

 

اگر یک دوز از دارو را فراموش کنید ، در اولین فرصت ممکن دارو را مصرف کنید . البته اگر تقریبا زمان مصرف دوز بعدی دارو رسیده باشد ، نیازی به مصرف دوز فراموش شده نیست و طبق روال قبلی دارو را استفاده کنید 

 

نگه داری دارو لیبراکیم یا کلیدینیوم سی :

 

 1. دارو را در محفظه در بسته در دمای اتاق ، دور از گرما ، رطوبت و نور مستقیم نگه داری شود
 2.  از یخ زدن دارو پیشگیری کنید 
 3. دور از دسترس اطفال نگه داری شود 
 4. از مراقب سلامت خود درباره روش های دور انداختن داروهایی که مصرف نمی کنید ، مشورت بخواهید 

 

عوارض جانبی لیبراکیم یا کلیدینیوم سی:

 

در کنار اثرات مفید هر دارویی، عوارض جانبی هم وجود دارند که البته همه این عوارض قرار نیست در یک فرد اتفاق بیوفتند 

در صورت ظاهر شدن عوارض زیر به سرعت با پزشک خود تماس بگیرید :

 

احساس لرز، گیجی ،سرفه ، ادرار تیره ، ریزش آب دهان ، خواب آلودگی ، تب همراه یا بدون لرز ، احساس خستگی و ضعف عمومی ، سردرد ، خارش ، از دست دادن اشتها ، نداشتن تعادل ، تهوع ، پوست رنگ پریده ، گلو درد ، زخم ها یا نقاط سفید روی لب ها یا در دهان ، سفتی و خشکی اندام ها ، درد معده ، حرکات غیر قابل کنترل بخصوص در صورت و گردن و کمر ، تنفس بدبو ،کبودی و خون ریزی های غیر عادی ، استفراغ خونی

 

اگر علائم زیر را داشتید با اورژانس تماس بگیرید :

 

 • تاری دید
 • تغییرات سطح هوشیاری
 • اشکال در اجابت مزاج
 • خشکی دهان
 • از دست دادن هوشیاری
 • خواب آلودگی و گیجی نامعمول

 

بعضی از عوارض جانبی نیازی به اقدام پزشکی ندارند، این عوارض در طول مدت درمان و به محض سازگار شدن بدن با دارو ، از بین می روند

همچنین پزشک می تواند راهکار هایی ارائه دهد که باعث کاهش بعضی از این عوارض شوند . اگر عوارض اشاره شده در پایین ادامه دار شدند یا آذار دهنده بودند، با پزشک خود مشورت کنید :

 • عدم توانایی داشتن یا حفظ نعوظ
 • افزایش یا از دست دادن توانایی ، میل یا عملکرد جنسی
 • تغییرات قائدگی در خانم ها
 • تاول های پوستی

 

اطلاعات بیشتر در خصوص این دارو

 

4
1
نظرات کاربران

تا کنون نظری ثبت نشده است، اولین نفری باشید که نظرتان را ثبت می کنید.

امتیاز :
از شکیبایی شما متشکریم ...