پاسخ سوال

إجابة طبيب موقع سلامتي 24 :

سلام...بدون معاینه نمیشه دقیق نظر داد،اگر عفونت قارچی است و مکرر تکرار میشود باید یک دوره درمان طولانی و سرکوب کننده استفاده کنید

1
آیا پاسخ این سوال برای شما مفید بود ؟ تم تسجیل رأیکم الثمین بنجاح
أکتب رأیک

الإستشارة الطبیة تتبع وإلغاء الموعد