پاسخ سوال

إجابة طبيب موقع سلامتي 24 :

با سلام
اگر چاق هستید شاید برداشتن چربی ناحیه عانه در حد یکی دو سانتیمتر به طول آلت کمک کند .ولی واقعا راه علمی مطمئن برای این مشکل وجود ندارد!

-3
آیا پاسخ این سوال برای شما مفید بود ؟ تم تسجیل رأیکم الثمین بنجاح
أکتب رأیک

الإستشارة الطبیة تتبع وإلغاء الموعد
الإستشارة الطبیة
تتبع وإلغاء الموعد
إدعمونا
اخبار و اطلاعات کرونا