پاسخ سوال

إجابة طبيب موقع سلامتي 24 :

دوحالت داریم یکی اصلا قلب تشکیل نمیشود که پوچ است یکی اول قلب دارد بعد قلب می ایستد این دو حالت فرق دارند و از علل حالت دوم میتوان به دیابت اختلالات ایمنی انعقادی و عفونتها اشاره کرد که باید بررسی کرد

0
آیا پاسخ این سوال برای شما مفید بود ؟ تم تسجیل رأیکم الثمین بنجاح
أکتب رأیک

الإستشارة الطبیة تتبع وإلغاء الموعد