پاسخ سوال

إجابة طبيب موقع سلامتي 24 :

لیکن پلان ریشه موهارا تخریب میکند و از بین میبرد و جزو مواردی است که حتما باید داروی خوراکی تجویز شود وگرنه پیشرفت میکند

0
آیا پاسخ این سوال برای شما مفید بود ؟ تم تسجیل رأیکم الثمین بنجاح
أکتب رأیک

الإستشارة الطبیة تتبع وإلغاء الموعد