دارو همه - لیست دارو ها

پزشک

مشاوره

درمانگاه

داروخانه

دارو

بیمارستان

آزمایشگاه

سرتاید ® 25/250 میکروگرم

( 1 نفر )
نحوه مصرف: استنشاقی
شکل دارویی: اینهالر
صاحب پروانه: فوریتهای سینا آرات گستر
21

پراسوگرل 5

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: البرز دارو
21

لورازپام 4میلی گرم در میلی لیتر

( 1 نفر )
نحوه مصرف: پرنترال
شکل دارویی: تزریقی
صاحب پروانه: البرز دارو
15

کپسول سیکلوسرین ط0174 250 میلی گرم

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: کپسول
صاحب پروانه: ماه داروی تجهیز
12

اندانسترون

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: محلول
صاحب پروانه: البرز دارو
9

آمپول آمیودارون 150 میلی گرم / 3 میلی لیتر

( 1 نفر )
نحوه مصرف: پرنترال
شکل دارویی: تزریقی
صاحب پروانه: فوریتی تک نسخه ای دی دارو تأمین
580

دسه تاکسل 20

( 1 نفر )
نحوه مصرف: داخل وریدی
شکل دارویی: پودر برای تهیه محلول تزریقی
صاحب پروانه: ویتان فارمد
16

روپینیرول ® 0.5 میلی گرم

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: رایان دارو ایرانیان
9

آمپول اینفلوانزا

( 1 نفر )
نحوه مصرف: پرنترال
شکل دارویی: تزریقی
صاحب پروانه: کی بی سی
113

LUVERIS 75 IU VIAL

( 1 نفر )
نحوه مصرف: پرنترال
شکل دارویی: پودر برای تهیه محلول تزریقی
صاحب پروانه: نور اندیشان روز آمد
19

ویال سایموون ® 500 میلی گرم

( 1 نفر )
نحوه مصرف: پرنترال
شکل دارویی: پودر لیوفیلیزه سوسپانسیون تزریقی
صاحب پروانه: شرکت دارویی پخش رازی
27

ویال سوماتریپین 4 واحد

( 1 نفر )
نحوه مصرف: پرنترال
شکل دارویی: پودر برای تهیه محلول تزریقی
صاحب پروانه: هما فارمد
23

کوآموکسی - کلاو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: پودر برای تهیه سوسپانسیون
صاحب پروانه: آفا شیمی
11

پنی سیلین جی پروکائین

( 1 نفر )
نحوه مصرف: پرنترال
شکل دارویی: پودر برای تهیه محلول تزریقی
صاحب پروانه: آفا شیمی
13

آمپی سیلین/سولباکتام 1.5گرم

( 1 نفر )
نحوه مصرف: پرنترال
شکل دارویی: پودر برای تهیه محلول تزریقی
صاحب پروانه: آفا شیمی
372

پنی سیلین وی 500

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: آفا شیمی
91

زادیتن

( 1 نفر )
نحوه مصرف: چشمی
شکل دارویی: محلول ، قطره
صاحب پروانه: شفا یاب گستر
717

آمپی سیلین 1گرم

( 1 نفر )
نحوه مصرف: پرنترال
شکل دارویی: پودر برای تهیه محلول تزریقی
صاحب پروانه: آفا شیمی
486

آمپول آمیودارون 50 میلی گرم / میلی لیتر

( 1 نفر )
نحوه مصرف: پرنترال
شکل دارویی: تزریقی
صاحب پروانه: بهبد دارو
21

آمپول آمیوداران 50 میلی گرم / میلی لیترو 3 میلی لیتر

( 1 نفر )
نحوه مصرف: پرنترال
شکل دارویی: تزریقی
صاحب پروانه: بهبد دارو
88

نمایش 20 دارو از 24,081 دارو - شماره 1 تا 21

لیست دارو ها با نام همه

لیست دارو

از شکیبایی شما متشکریم ...