شخصیت شناسی هومیوپاتی (بخش اول)

در این ویدئو دکتر خلیل رحیمی خوش (پزشک - هومیوپات) در خصوص این تیپ شناسی و شخصیت شناسی هومیوپاتی توضیح می دهند

3 هفته پیش تعداد بازدید: 40
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت