کتون

تعریف: اگر انسولین نباشد حتی با وجود قند بالا در خون ، سلولهای بدن قادر به استفاده از قند نمیباشند و دستور به برداشت انرژی از منابع چربی برای حفظ حیات میرسد. زمانیکه چربی شکسته میشود ، در کبد از اسیدهای چرب کتون یا کتون بادی برای تولید انرژی در قلب و مغز تولید میشود.کتون بویی شبیه به بوی میوه گندیده دارد و این بو را در افرادی که رژیمهای طولانی مدت (و البته ناصحیح) میگیرند یا گاها قبل از افطار از دهان افراد روزه دار استشمام میکنید.
×
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت