اختلال اضطراب فراگیر

تعریف: زمانی که با یک موقعیت استرس زا دست و پنجه نرم می کنید، خیلی طبیعی است که احساس تنش و نگرانی کنید اما برخی افراد هر روز و حتی در مورد مسائل کوچک روزمره نیز دائما استرس و نگرانی دارند اگر این وضعیت به مدت ۶ ماه یا بیشتر ادامه یابد، آن را به عنوان اختلال اضطراب فراگیر می شناسیم اغلب افراد نمی دانند که دچار چنین اختلالی هستند بنابراین به دنبال درمان آن، که می تواند زندگی بهتر و شادتری برایشان فراهم کند، نیستند
×
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت