بررسی عملکرد ریه

بررسی عملکرد ریه

تعریف: آزمون‌های عملکرد ریه یا (Pulmonary function testing) آزمون‌هایی هستند که برای اندازه‌گیری میزان عملکرد ریه استفاده می‌شوند. معروفترین آنها اسپیرومتری است.
اهداف :
این آزمونها در تمام بیماریهای ریوی و حتی افراد سالم داوطلب استخدام جهت ارزیابی عملکرد ریوی انجام میشوند . آزمونهایی مانند دم‌سنجی ، فشار گاز در خون سرخرگی ، اندازه گیری حجمهای ریوی ، ظرفیت انتشار و... از این آزمونها هستند.
در این آزمون‌ها (PFT) مقدار هوایی که ریه می‌تواند در خود نگه دارد ، میزان هوایی که در هر دم و بازدم وارد یا خارج میشود و سرعت ورود هوا به ریه و خروج آن از ریه اندازه گرفته می‌شود.
مقدار اکسیژن مصرفی در فرایند تنفس و میزان دی‌اکسید کربنی که در این فرایند از بدن دفع شود را هم اندازه می‌گیرند. از آزمون‌های عملکرد ریه می‌توان در تشخیص بیماریهای ریوی و میزان موفقیت در درمان آن استفاده نمود.
روش‌های دم‌سنجی: روش‌های دم‌سنجی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: روش حجم‌سنجی روش فلومتری
نظر شما در مورد این مطلب چیست؟
امتیاز 5 از 5 (1 نفر)
×
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت