سوزش ادرار

سوزش ادرار

تعریف: دیسوریا یا سوزش ادرار، همان سوزش یا ناراحتی است که به هنگام خارج شدن ادرار از مثانه، در مجاری ادرار یا اطراف ناحیه تناسلی احساس میشود علت ها شرایط مختلفی میتواند منجر به سوزش ادراری شود از علل شایع سوزش ادرار در زنان، عفونت های مجاری ادرار و در مردان نیز التهاب یا وضعیت های خاص پروستات میباشد
نظر شما در مورد این مطلب چیست؟
امتیاز 5 از 5 (1 نفر)
×
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت