روده بزرگ

روده بزرگ

تعریف: کولون همان روده بزرگ می باشد که بخشی از لوله گوارش است به طول تقریباً 105m که همزمان با جذب مواد غذایی، مواد زائد دفعی روده کوچک به آن وارد می شود و از چندین قسمت تشکیل شده است. 1-بالارونده: در قسمت راست شکم. 2-عرضی: در حد فاصل بین راست به چپ شکم فوقانی. 3-پایین رونده: در قسمت چپ شکم. 4-انتهاي کولون سیگموئید و راست روده که راست روده بـا مقعد ارتباط دارد.
نظر شما در مورد این مطلب چیست؟
امتیاز 5 از 5 (1 نفر)
×
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت
مشاوره پزشکی
پیگیری و لغو نوبت
حمایت از ما