تعریق زیاد

تعریق زیاد

تعریف: هیپرهیدروز یعنی عرق کردن بیش از حد. هروقت شما بدون دلیل خاصی بیش از حد عرق کنید دچار تعریق شده اید. عرق کردن برای بدن لازم است اما اگر بدون دلیل خاصی بیش از حد عرق کنید دچار بیماری هیپرهیدروز شده اید. بسیاری از افرادی که دچار تعریق میشوند در یک یا دو ناحیه بدنشان تعریق رخ میدهد مانند : کف دست یا زیر بغل یا سر ویا پا. درحالی که بدن آنها خشک است اما در این نواحی ممکن است حتی عرق چکه کند
×
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت