تخمک گذاری

تخمک گذاری

تعریف: لحظه ای است که یک تخمک از یکی از تخمدان ها رها می شود. تخمک گذاری در اواسط سیکل انجام می شود، تقریباً 14 روز قبل از شروع عادت ماهانهی بعدی. این فاصله تنها زمانی در طول سیکل است که یک اسپرم می تواند سلول تخمک را بارور کند.
نظر شما در مورد این مطلب چیست؟
امتیاز 5 از 5 (1 نفر)
×
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت