0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام
در این زمینه سن کودک و اندکس توده بدنی مهم است گاهی لازم به آزمایشات تخصصی است،اجمالا از غذاهای چرب و پر کالری اجتناب گردد!

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت