0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

در مورد عود ترشحات توصیه میشود اگر زرد و بد بو است همسرتان هم همزمان با شما مترونیدازول میل کنند در مورد جوش باید به علل هورمونی فکر کرد و بررسی نمود

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت