1
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

در تمام طول روز حتی در منزل ضد افتاب استفاده کنید در صورت صلاحدید پزشک میتوانید از لیزر استفاده کنید

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت