0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام
شرح حالی که فرمودین هیپوسپادیازیس است. به متخصص اورولوژی مراجعه نمایید.

0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

[In reply to Salamati24]
سلام
اگر فقط سوراخ پایین تر از محل طبیعی است این بچه ها معمولا مشکلی در ادرار ندارند و حدود یک تا دو سال برای عمل مناسب است.با این حال توسط اورولوژیست معاینه شود!

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت