0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام تب خال تو بچه 8 ماهه خطرناکه!!وای شاید تشخیص زرد زخم ویا اگزما و....باشه در این سن برای این ضایعات معاینه نزد طبیب وتشخیص درست ودرمان

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت