0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام
حتما باید فورا ازمایش قند خون و ازمایش ادراری و کشت ادرار به عمل آید
تکرر ادرار به همراه سوزش یا تغییر رنگ یا بد بو شدن ادرار یا درد زیر شکم و یا تب و تهوع و درد پهلو از علایم عفونت ادراری می تواند باشد
پرنوشی و پرادراری عللی از جمله قند خون بالا دارد.

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت