0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

هر ترشحی علتش عفونت نیست.واژن در طول سیکل ماهانه مخصوصا در روزهای تخمک گذاری ترشحات خواهد داشت که طبیعی بوده وبه دلیل عفونت نیست.علت نامنظمی پریودهای خود را هم با مراجعه به پزشک متخصص زنان پیگیری کنید

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی لغو نوبت