0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

با سلام مجدد.. یکی دیگر از راههای درمان تنبلی چشم اینه که بجای بستن چشم سالم که گاهی سخت و موجب ناراحتی کودک میشه و بهرحال بیشتر ازچندساعت در روز ممکن نیست، با ریختن قطره آترین دید چشم سالم را کمی تار کنیم که کودک مجبور به استفاده از چشم تنبل بشه‌. گاهی موثرتر از بستن‌میتونه باشه.
آترین با دوز کم که دوبار در هفته است ضرر چندانی نداره. البته گاهی باعث داغ شدن و گرگرفتگی و یا بیقراری کودک ممکنه بشه( در درصد کمی از بچه ها که اونهم خطرناک نیست)، که در اون صورت باید پزشکتون رو مطلع کنید..

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی لغو نوبت