1
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

با عرض سلام .آسیب های مفصل دیستال رادیواولنار یا druj  که باعث پارگی کمپلکس سه ضلعی مچ دست Tfccشده باشد لازم است جراحی های ترمیمی جهت لیگامان ها انجام شود.من شدت آسیب و مشکلات دقیق شما را نمیدانم و همچنین نمی‌دانند تاکنون چه عمل های جراحی انجام شده است در هر حال باید توجه داشته باشید که در صورتی که تخریب کامل لیگامانی اتفاق افتاده باش لازم است بازسازی انجام شود و در صورتی که آرتروز مفصلی هم روی آن سوار شده باشد دیگر ترمیم لیگامانی جوابگو نیست و از روش‌های دیگر مثلا عمل جراحی استفاده میشود که باعث بهبود نسبی درد مچ دست میشود

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت