0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

با سلام حضور شما.. عوارض بدنبال جراحی برای جراحی شما میتواند عفونت، خونریزی یا تجمع سروما در محل جراحی باشد ولی با توجه به گزارش توده و عدم جذب حاجب توصیه می شود پاتولوژی تخمدان و کیست خارج شده توسط پاتولوژیست دیگه خوانده و از فقدان بدخیمی در آن اطمینان حاصل گردد و در صورت تداوم رشد توده حتما به جراح معالج مراجعه و در خواست رزکسیون توده و یا نمونه برداری مجدد از آن بنمایید. با تشکر

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت