0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

معیارهای دیگر مثل حجم پرستات، PSAقبلی،یافته های معاینه پرستات و...در تصمیم‌گیری موثر هستند اگر شک دارید به اورولوژیست دیگر مراجعه کنید

0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام
جهت معاینه و تصمیم گیری با مدارک خود به متخصص اورولوژی مراجعه نمایید.

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت