0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

با سلام
در مواردیکه دیسک باعث دردهای شدید مقاوم به درمان نشده است و یا افتادگی مچ پا ایجاد نکرده و یا اختلالی در کنترل ادرار ایجاد نشده است ، میتوان در مورد جراحی دیسک صبر کرد .
به نظر درمانهای دارویی و فیزیوتراپی و غیر جراحی برای شما کافیست.

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت