0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

با سلام،علایم ذکر شده بسیار پراکنده میباشند اما با این وجود با توجه به آزمایشات،شما دچار کم کاری تیرویید میباشید که بعضی ازین علایم از جمله ریزش مو را توجیه میکند و برای درمان نیاز به مصرف دارو دارید.با توجه به اینکه علایم شما بسیار پراکنده است استرس نیز میتواند مطرح باشد برای شما و به نظر میرسد نیازمند ویزیت روانپزشک نیز میباشید.

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت