0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

با سلام،تکرر و سوزش ادرار از علایم عفونت ادراری میباشند،که با توجه به نوع عفونت که در آزمایش ادرار مشخص میشود درمان انجام میشود.اما درمان تجربی در عفونت ادراری خانم ها آنتیبیوتیک تراپی با تریمتوپریم سولفامتاکسازول و یا نیتروفوراتایین ویا سیپروفلوکساسین است.مشکل عفونت ادراری در خانم های جوان و از نظر جنسی فعال شایع میباشد.لطفا برای تجویز و دریافت آنتیبیوتیک به پزشک خود مراجعه کنید

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت