درمان کیست مویی با لیزر امکان پذیر است؟

دختری 23 ساله هستم سال 98 کیست مویی یاهمون درمویید داشتم که بالاپاروسکوپی عمل شد حالا عودکرده خواستم ببینم بالیزر یادرمان دارویی میشه به قطعابه درمان امیدواربود

اطلاعات بیمار : جنسیت : خانم سن : 23
2 1113 1 سال پیش

پاسخ درمان کیست مویی با لیزر امکان پذیر است؟


نظرات بیشتر


نظر خود را بنویسید


یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید