0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام، لطفا CT اسکن یا mri ارسال شود

پاسخ بازدید کننده سایت سلامتی 24:

دکتر سی تی اسکن رو همراه سوال ارسال کردم180

avatar

مهدی نیری 5 ماه پیش گزارش نظر

0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

با سلام با توجه به وجود ضایعه ای که احتمالاً آسیب قدیمی استخوانی و غضروفی به صورت کندگی میباشد لازم است جهت بررسی بیشتر سی تی اسکن انجام شود

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی لغو نوبت