• توضیحات
  • گالری
تخصص ها
  • متخصص
  • متخصص تغذیه و رژیم درمانی
لیست بیمه های طرف قرار داد
  • قرارداد ندارد
  • نشانی مطب 1 : مشهد - خيابان احمدآباد، ابتداي پرستار، ساختمان پزشكان مويد، طبقه ٢، واحد ٥
  • سایت پزشک : https://drmehdizadeh.ziteb.com/
  • تلفن : 05138460320 -
  • اینستاگرام :
  • زمان حضور : مطب 1: دوشنبه و پنجشنبه از ساعت ١٤ تا ١٨
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت