• توضیحات
  • گالری
  • ثبت نظر
تخصص ها
  • کارشناسی ارشد
  • کارشناسی ارشد مامایی
تسلط به دیگر زبان ها
  • فارسی, انگلیسی,
  • نشانی مطب 1 : تهران -
  • تلفن : -
  • اینستاگرام :
  • ایمیل پزشک : Mina_fk69@yahoo.com
  • زمان حضور : مطب 1:

ثبت نظر برای مینا فرخی :
نظر کلی
دسترسی به مطب
برخورد منشی
زمان انتظار
امکانات محیط مطب
برخورد پزشک
امتیاز کاربران به مینا فرخی : امتیاز 5 از 5 (1 نفر) دسترسی به مطب : برخورد منشی : زمان انتظار : امکانات محیط مطب : برخورد پزشک :

سوالات پاسخ داده شده توسط مینا فرخی

مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت