• توضیحات
  • گالری
  • ثبت نظر
تخصص ها
  • کارشناسی
  • کارشناسی گفتار درمانی
لیست بیمه های طرف قرار داد
  • با شرکت های بیمه قرارداد ندارند,
تسلط به دیگر زبان ها
  • فارسی,
  • نشانی : نقده - مطب 1: خیابان دانشگاه روبروی بیمارستان امام، ساختمان فارابی
  • تلفن : 04435672504
  • زمان حضور : یکشنبه ، دوشنبه ، پنج شنبه از ساعت 16 الی 20
ثبت نظر برای شمس الدین مامندی :
نظر کلی
دسترسی به مطب
برخورد منشی
زمان انتظار
امکانات محیط مطب
برخورد پزشک
امتیاز کاربران به شمس الدین مامندی : امتیاز 5 از 5 (1 نفر) دسترسی به مطب : برخورد منشی : زمان انتظار : امکانات محیط مطب : برخورد پزشک :

سوالات پاسخ داده شده توسط شمس الدین مامندی

مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت