دکتری حرفه ای پزشکی دکتر رضا دهداب
متخصص جراحی عمومی- فلوشیپ جراحی کم تهاجمی (لاپاروسکوپی) دکتر سجاد نورشفیعی
جراحی عمومی-فوق تخصص جراحی پلاستیک ، ترمیمی و سوختگی دکتر سید هوتن علوی
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت