پرکاری تیروئید

در این پادکست جناب دکتر رضا دهداب در خصوص این موضوع توضیح می دهند

3 هفته پیش تعداد بازدید: 28 بیماری های غدد و متابولیک
پادکست های مرتبط
مشاوره پزشکی لغو نوبت