آیا راه درمانی برای بیماران اختلال خلقی دو قطبی وجود دارد؟

در این پادکست دکتر سید مجید علوی کاخکی به این پرسش پاسخ می دهند

5 ماه پیش تعداد بازدید: 381
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت