جستجوی داروخانه

ساعت کاری

داروخانه دکتر فرقانی

روزانه

42249517

(1)

شهرک فجر.روبروی مدرسه جراحی زاده

 • 1199
 • 1
 • ساوه

داروخانه دکتر بدری

روزانه

42233483

(1)

ابتدای خیابان بهزیستی.نرسیده به محراب

 • 430
 • 1
 • ساوه

داروخانه دکتر شفا

روزانه

42245888

(1)

خیابان اسلام.روبروی درمانگاه امام حسن(ع)

 • 282
 • 1
 • ساوه

داروخانه دکتر ممتازی

روزانه

42232350

(1)

خیابان شریعتی. ساختمان پزشکان کوثر

 • 488
 • 1
 • ساوه

داروخانه نیایش

روزانه

42210944

(1)

خیابان استقلال.جنب خانه کارگر

 • 304
 • 1
 • ساوه

داروخانه مرکزی

روزانه

42223041

(1)

خیابان شریعتی. ساختمان پزشکان سینا

 • 571
 • 1
 • ساوه

داروخانه دکتر سعادتپور

روزانه

42231030

(4)

خیابان شهید مطهری.نرسیده به سه راه بیمارستان

 • 1283
 • 4
 • ساوه

داروخانه دکتر معصومی

روزانه

42236788

(1)

خیابان انقلاب .داروخانه حکمت

 • 666
 • 1
 • ساوه

داروخانه دکتر جودکی

روزانه

0910-1565236 086-42474589

(9)

بهزیستی-سی متری اول داروخانه شبانه روزی دکتر محمدجودکی

 • 1860
 • 9
 • ساوه

داروخانه دکترسید حسینی

روزانه

42222271

(1)

خیابان امام خمینی جنب بانک ملت

 • 327
 • 1
 • ساوه

داروخانه دکتر شعبانی

شبانه روزی

45229020

(1)

خیابان امام خمینی

 • 1167
 • 1
 • مامونیه

داروخانه دکتر داوری

روزانه

45226633

(3)

خیابان آسیابک

 • 1301
 • 3
 • مامونیه

داروخانه دکتر امیریان

روزانه

45222174

(1)

خیابان امام خمینی

 • 441
 • 1
 • مامونیه

داروخانه دکتر ابراهیمی

روزانه

45283025

(1)

بلوار ولیعصر

 • 965
 • 1
 • پرندک

داروخانه دکتر علیزاده

روزانه

45262891

(1)

خیابان ولیعصر

 • 306
 • 1
 • زاویه