( 1 رای )

ساکشن ( شکم، پهلو، غبغب، ... )

25% تخفیف

مشهد - بلوار فردوسی، بین ثمانه و مهدی، ساختمان 169، طبقه اول

پزشک :

تلفن : 05137600670 - 09981093879

آدرس : مشهد - بلوار فردوسی، بین ثمانه و مهدی، ساختمان 169، طبقه اول

به مناسبت افتتاحیه ی کلینیک برای این خدمت در کلینیک می توانید تخفیف را دریافت کنید

ثبت نظر ساکشن ( شکم، پهلو، غبغب، ... )

یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید