سلامتی 24

دارو همه - لیست دارو ها

پزشک

مشاوره

درمانگاه

داروخانه

دارو

بیمارستان

آزمایشگاه

دامپزشکی

تبلیغات
زینک اکساید - مدیفارم 25 درصد

زینک اکساید - مدیفارم 25 درصد

( 1 نفر )
نحوه مصرف: موضعی
شکل دارویی: پماد
صاحب پروانه: کیش مدیفارم
53,876
زیبتال

زیبتال

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: کارخانجات دارو پخش
53,224
روجا® 3/0.02

روجا® 3/0.02

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: داروسازی ابوریحان
52,435
لیسکانتین سافت

لیسکانتین سافت

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: سوسپانسیون
صاحب پروانه: شفا یاب گستر
52,210
موتیلوور

موتیلوور

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: اکتوورکو
52,142
تاداگرا

تاداگرا

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: دارو سازی اسوه
51,615
تریلوتاپ ان ان

تریلوتاپ ان ان

( 1 نفر )
نحوه مصرف: موضعی
شکل دارویی: پماد
صاحب پروانه: سبحان دارو
51,054
تداپروکس

تداپروکس

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص انتریک کوتد
صاحب پروانه: داروسازی تهران دارو
50,691
ترازولکس

ترازولکس

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: داروسازی تهران شیمی
50,586
ابترکس

ابترکس

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: کاوش گستر دارو
50,353
نوروین

نوروین

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: داروسازی امین
50,208
کنتراسمین

کنتراسمین

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: ایران هورمون
49,844
ومترال

ومترال

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: محلول
صاحب پروانه: البرز دارو
49,241
بیتورول

بیتورول

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: پارس دارو
48,630
وازونیدین

وازونیدین

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: داروسازی تولید دارو
48,495

نمایش 15 دارو از 10,000 دارو - شماره 106 تا 121

لیست دارو ها با نام همه

لیست دارو

از شکیبایی شما متشکریم ...