سلامتی 24

دارو همه - لیست دارو ها

پزشک

مشاوره

درمانگاه

داروخانه

دارو

بیمارستان

تبلیغات
دالاواگ

دالاواگ

( 1 نفر )
نحوه مصرف: واژینال
شکل دارویی: کرم
صاحب پروانه: پارس دارو
50,387
آ اس آ

آ اس آ

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص انتریک کوتد
صاحب پروانه: فارماشیمی
49,661
پولموتون پودر پیش پرداخت

پولموتون پودر پیش پرداخت

( 1 نفر )
نحوه مصرف: استنشاقی
شکل دارویی: آئروسل با دوز اندازه گیری شده
صاحب پروانه: رویان دارو
49,626
بروموزیت - آی اچ

بروموزیت - آی اچ

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: ایران هورمون
49,383
سیپراکتین

سیپراکتین

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: کارخانجات دارو پخش
49,131
دایمکت

دایمکت

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص جویدنی
صاحب پروانه: سبحان دارو
49,004
تتراتاپیک

تتراتاپیک

( 1 نفر )
نحوه مصرف: موضعی
شکل دارویی: پماد
صاحب پروانه: سبحان دارو
48,956
فوروزماید 40

فوروزماید 40

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: داروسازی رها اصفهان
48,455
موکوسولوین

موکوسولوین

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: داروسازی تولید دارو
48,374
موکولین

موکولین

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: داروسازی تولید دارو
48,284
گلوبت گات

گلوبت گات

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: داروسازی خوارزمی
48,247
اکیزولین

اکیزولین

( 1 نفر )
نحوه مصرف: پرنترال
شکل دارویی: پودر برای تهیه محلول تزریقی
صاحب پروانه: رسا فار مد
48,218
تریرول

تریرول

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: کپسول
صاحب پروانه: داروسازی ابوریحان
47,890
دکامزون

دکامزون

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: ایران هورمون
47,729
گاباکیم

گاباکیم

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: کپسول
صاحب پروانه: دارو سازی حکیم
47,687

نمایش 15 دارو از 10,000 دارو - شماره 136 تا 151

لیست دارو ها با نام همه

لیست دارو

از شکیبایی شما متشکریم ...